Stormschade snel en veilig vaststellen

Na hevig stormweer kan schade aan daken en andere installaties snel en overzichtelijk vastgesteld worden via het maken van luchtfoto’s. Indien gewenst kunnen ook via fotogrammetrie opmetingen worden uitgevoerd zoals bv oppervlakten bepalen of afmetingen nemen om een goede inschatting te kunnen (laten) maken voor bv verzekeringsdoeleinden.

Van zodra de storm terug verdwenen is kunnen wij voor u in actie komen en de gewenste luchtfoto's voor u nemen.

 

Overzicht van het geheel

luchtfoto’s en -videobeelden geven snel een overzicht van de situatie op de te onderzoeken plaats na bv stormschade, brand, overstroming, hagelschade, ongevallen, rampen, wateroverlast, …

• beelden mogelijk met infrarood camera en gewone visuele camera • eventueel live streaming naar verzekeraar, crisiscentrum – opmeting schade site (2D of 3D) d.m.v. fotogrammetrie

 

Foto Beelden zijn mogelijk als normale foto's en kunnen snel direct of via u verstuurd worden naar de verzekeraar. Indien gewenst kan deze de beelden live meevolgen

IR Naast gewone foto's zijn eveneens infraroodbeelden mogelijk van de situatie. Deze mogelijkheid heeft als voordeel dat bv warme/hete objecten snel kunnen gedetecteerd worden (bv beginnende brandhaarden of oververhitte onderdelen waardoor gericht ingrijpen van bv hulpdiensten mogelijk is.

3D Naast de 2D opnames middels foto, video of infrarood kunnen er ook 3D-modellen worden opgemaakt van de schadeplaats zodat deze vanop een computer vanuit alle zijden kan worden beoordeeld.

Dier Schade moet niet steeds veroorzaakt worden door natuurfenomenen maar kunnen evenzeer veroorzaakt worden door dieren: beschadigde akkers door bv everzwijnen kunnen eveneens snel in kaart worden gebracht vanuit de lucht. Deze methode betekent voor u een grote tijdswinst.

Snel, haarscherp en betaalbaar

Daar staat onze service voor. Onze opnames worden desgewenst gepersonaliseerd, voorzien van een watermerk,... en kunnen vlot gedeeld worden met wie u wenst. Overtuig u zelf en bekijk de projecten en portfolio op deze site en neem contact met ons op voor verdere info.

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme